top of page

הובלה אסטרטגית ושיפור ביצועים מתחילים בלמידה ארגונית


למידה ארגונית מבוססת על שילוב קריטי בין שני גורמים המזינים זה את זה:
מחוייבות ארגונית ללמידה מקדמת, לצד השימוש הנאות במחקר, מדידה, והערכה.
ביכולתי לעזור לארגון שלכם להתפתח על פני כל אחד מהצירים הללו. 


אני מזמינה אתכם להתודע למגוון השירותים שלי, כמו גם ליצור עמי קשר על מנת שאוכל להתאים פתרון נכון עבור הארגון שלכם.

Liz6_edited.jpg

הדרכה ובניית מיומנויות

בניית מיומנויות מחקר ומדידה, במגוון נושאים:

 • עריכת סקרים: בניית שאלון, איסוף נתונים וניתוחם

 • אסטרטגיה ארגונית: בניית מודל לוגי

 • מדידה והערכה: הגדרת מדדים ואופני מדידה

 • ועוד...

Liz%25202_edited_edited.jpg

מחקר ארגוני

 • מחקר סביב שאלות קריטיות לארגון, כגון:

  • מיפוי והגדרת אוכולוסיות צרכנים/לקוחות

  • מיפוי והבנת תהליכים ושיטות עבודה

  • הבנה עמוקה של אתגרים ופוטנציאל השפעה

 • סקרים, הערכת ביצועים

 • מחקר חווית משתמש

Liz5_edited_edited_edited_edited_edited_

בניית תשתית לארגון לומד

 • בניית מודל לוגי המקשר בין מטרות לאסטרטגיה ארגונית

 • ליווי פיתוח מקצועי של צוות מוביל למידה

 • הגדרת מדדים ואופני מדידה

 • ליווי בקבלת החלטות מיודעות למידה

logo_color_edited.jpg
bottom of page